ver.2017

1. INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA PROGRAMSKIH PAKETA 'PentaSoft'


- Za korisnike čiji su paketi instalirani na lokalnoj mreži korisnika ili jednom računalu

2. INSTALACIJE ILI AŽURIRANJA PROGRAMSKIH PAKETA 'PentaCloud' 


- Za korisnike čiji podaci se nalaze u PentaCloud-u
           


____________________________________________________________________

ver.2007

1. INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA PROGRAMSKIH PAKETA 'PentaSoft'


- Za korisnike čiji su paketi instalirani na lokalnoj mreži korisnika ili jednom računalu

2. INSTALACIJE ILI AŽURIRANJA PROGRAMSKIH PAKETA 'PentaCloud' 


- Za korisnike čiji podaci se nalaze u PentaCloud-u